Pro rodiče

 

Lékařské prohlídky !!!  - od 1.1. 2017 je povinností všech závodních plavců pod ČSPS platná sportovní prohlídka. Kdo nebude mít provedenou lékařskou prohlídku, nebude se moci účastnit plaveckých závodů. 

Děti do 10- ti let: stačí potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti k provozování sportovní činnosti (pravidelný trénink, sportovní soustředění, závody).

Děti od 10 let - musí absolvovat prohlídku u sportovního lékaře.

Lékařská prohlídka má platnost 1 rok.


 

Policejní sportovní klub Olymp Praha z.s. (PSK OLYMP)

Číslo bankovního účtu pro platby v Kč - 207442359 / 0800

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Oddílové příspěvky jsou 800 Kč za měsíc a platí se následovně:

za období leden - březen

částka: 2.400 Kč

splatnost: 15. 2. 20xx

 

za období duben - červen

částka: 2.400 Kč

splatnost: 15. 5. 20xx

 

za období září - prosinec

částka: 3.200 Kč

splatnost: 15. 10. 20xx

 

Variabilní symbol: 684228

Zpráva pro příjemce: uveďte jméno DÍTĚTE!

Je možná i platba měsíčně, a to vždy, do 5. dne příslušného měsíce.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Členské známky Olymp (Policejní sportovní klub Olymp Praha z.s.)

 

Děti do 18 let, student do 26 let (doložit potvrzení o studiu), důchodci

částka: 300 Kč

 

Ostatní

částka: 600 Kč

Splatnost: vždy na začátku roku (leden), aby mohlo dítě startovat na závodech!

Variabilní symbol: 21328

Zpráva pro příjemce: uveďte jméno DÍTĚTE!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Členské známky (ČSPS)

Dítě mladší 10 let

částka: 10 Kč

 

Dítě ročník 2009

částka: 30 Kč

 

Ostatní (roč. nar. 2008 a starší)

částka: 100 Kč

 

Splatnost: 5. 5. 20xx

Variabilní symbol: 31528

Zpráva pro příjemce: uveďte jméno DÍTĚTE!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Platby za soustředění

 

částka: vždy bude zveřejněno na oddílových webových stránkách (www.olympplavani.cz)

Splatnost: vždy bude zveřejněno

Variabilní symbol: 6021228

Zpráva pro příjemce: uveďte jméno DÍTĚTE!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Cena oddílového trička

částka: 350 Kč

Splatnost: po vydání

Variabilní symbol: 6021528

Zpráva pro příjemce: uveďte jméno DÍTĚTE!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lékařské prohlídky  - od 1.1. 2017 je povinností všech závodních plavců pod ČSPS platná sportovní prohlídka. Kdo nebude mít provedenou lékařskou prohlídku, nebude se moci účastnit plaveckých závodů. Lékařská prohlídka má platnost 1 rok.

Děti do 10- ti let: stačí potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti k provozování sportovní činnosti (pravidelný trénink, sportovní soustředění, závody).

Děti od 10 let - musí absolvovat prohlídku u sportovního lékaře.

Každé úterý od 17:00 - 18:00 bude v kanceláři oddílu na PA přítomná hospodářka oddílu.


Cena oddílových triček je 350,- Kč, plaťte na číslo účtu: 207442359 /0800 variabilní symbol: 6021528. Předem děkujeme.

 

Informace

NÁBOR NOVÝCH ZÁJEMCŮ O PLAVECKOU VÝUKU PROBĚHNE 05.10.2020

Více informací najdete v aktualitách.


Prosíme rodiče účastníků náboru, aby vyplnili údaje do formuláře zde:
 

INFORMACE o platbě známek OLYMP a ČSPS

Prosíme o platbu členských známek Olymp a ČSPS.

Známka Olymp:

- 300 Kč - děti do 18 let, studenti do 26 let, důchodci

- 600 kč - ostatní

Známka ČSPS:

- 10 kč - děti mladší 10-ti  let

- 30 kč - děti r. narození 2009

- 100 kč - r. narození 2008 a starší

 

Číslo účtu: 207442359/0800

Variabilní symbol: 31528


Upozornění pro rodiče dětí přípravky I a II.

 
Žádáme rodiče, aby své děti přivedli a po tréninku vyzvedli vždy 10 min. před / po  / tréninku. Není možno se během výuky zdržovat v prostorách recepce bazénu. Využijte místnost ve vrátnici nebo vestibul budovy B, kde je možnost připojení internetu, kávovar, sezení.
Děkujeme za pochopení

 

Hospodářka oddílu bude přítomna každé úterý 17-18

 

Partneři

Na činnost mládeže a seniorů našeho oddílu přispívá prostřednictvím sportovních grantů Magistrát hlavního města Prahy, kterému děkujeme! smiley