Pro rodiče

 

Lékařské prohlídky !!!  - od 1.1. 2017 je povinností všech závodních plavců pod ČSPS platná sportovní prohlídka. Kdo nebude mít provedenou lékařskou prohlídku, nebude se moci účastnit plaveckých závodů. 

Děti do 10- ti let: stačí potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti k provozování sportovní činnosti (pravidelný trénink, sportovní soustředění, závody).

Děti od 10 let - musí absolvovat prohlídku u sportovního lékaře.

Lékařská prohlídka má platnost 1 rok.


 

Policejní sportovní klub Olymp Praha z.s. (PSK OLYMP)

Číslo bankovního účtu pro platby v Kč - 207442359 / 0800

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Oddílové příspěvky jsou 1 200 Kč za měsíc a platí se následovně:

za období leden - březen

částka: 3 600 Kč

splatnost: 15. 2. 20xx

 

za období duben - červen

částka: 3 600 Kč

splatnost: 15. 5. 20xx

 

za období září - prosinec

částka: 4 800 Kč

splatnost: 15. 10. 20xx

 

Variabilní symbol: 684228

Zpráva pro příjemce: uveďte jméno DÍTĚTE!

Je možná i platba měsíčně, a to vždy, do 5. dne příslušného měsíce.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Členské známky Olymp (Policejní sportovní klub Olymp Praha z.s.)

 

Děti do 18 let, student do 26 let (doložit potvrzení o studiu), důchodci

částka: 300 Kč

 

Ostatní

částka: 600 Kč

Splatnost: vždy na začátku roku (leden), aby mohlo dítě startovat na závodech!

Variabilní symbol: 21328

Zpráva pro příjemce: uveďte jméno DÍTĚTE!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Členské známky (ČSPS)

Dítě mladší 10 let

částka: 10 Kč

 

Dítě ročník 2009

částka: 30 Kč

 

Ostatní (roč. nar. 2008 a starší)

částka: 100 Kč

 

Splatnost: 5. 5. 20xx

Variabilní symbol: 31528

Zpráva pro příjemce: uveďte jméno DÍTĚTE!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Platby za soustředění

 

částka: vždy bude zveřejněno na oddílových webových stránkách (www.olympplavani.cz)

Splatnost: vždy bude zveřejněno

Variabilní symbol: 6021228

Zpráva pro příjemce: uveďte jméno DÍTĚTE!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Cena oddílového trička

částka: 350 Kč

Splatnost: po vydání

Variabilní symbol: 6021528

Zpráva pro příjemce: uveďte jméno DÍTĚTE!

Informace

Dne 29.10.2021 jsou všechny tréninky z důvodu uzavření bazénu PA zrušeny.
Dne 28.10.2021 jsou všechny tréninky z důvodu státního svátku zrušeny.
 

Dne 28.09.2021 jsou všechny tréninky z důvodu státního svátku zrušeny.


Prosíme rodiče účastníků náboru, aby vyplnili údaje do formuláře zde:

 

Upozornění pro rodiče dětí přípravky I a II.

 
Žádáme rodiče, aby své děti přivedli a po tréninku vyzvedli vždy 10 min. před / po  / tréninku. Není možno se během výuky zdržovat v prostorách recepce bazénu. Využijte místnost ve vrátnici nebo vestibul budovy B, kde je možnost připojení internetu, kávovar, sezení.
Děkujeme za pochopení

 

Hospodářka oddílu bude přítomna každé úterý 17-18

 

Partneři

Na činnost mládeže a seniorů našeho oddílu přispívá prostřednictvím sportovních grantů Magistrát hlavního města Prahy, kterému děkujeme! smiley