Pro rodiče

 

Lékařské prohlídky !!!  - od 1.1. 2017 je povinností všech závodních plavců pod ČSPS platná sportovní prohlídka. Kdo nebude mít provedenou lékařskou prohlídku, nebude se moci účastnit plaveckých závodů. 

Děti do 10- ti let: stačí potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti k provozování sportovní činnosti (pravidelný trénink, sportovní soustředění, závody).

Děti od 10 let - musí absolvovat prohlídku u sportovního lékaře.

Lékařská prohlídka má platnost 1 rok.


Příspěvky za 1. čtvrtletí musí být zaplaceny do 15.2. Druhé čtvrtletí: do 15.5. a za období září - prosinec do 15.10. platba 800,- Kč/měsíc. Účastníci kondičního kurzu v úterý od 14,00 do 15,00 platí 400,- Kč/měsíc. Platí se čtvrtletně. Je možná i platba měsíčně, vždy do 5. dne příslušného měsíce. Na doklad uveďte jméno dítěte!

Číslo účtu: 207442359/0800
variabilní symbol příspěvky: 684228
variabilní symbol soustředění: 6021228

Každou středu od 17:00 - 18:00 bude v kanceláři oddílu na PA přítomná hospodářka oddílu.


Cena oddílových triček je 350,- Kč, plaťte na číslo účtu: 207442359 /0800 variabilní symbol: 6021528. Předem děkujeme.

 

Informace

Tréninky všech skupin začínájí dle loňského rozvrhu od 2.9. na PA

INFORMACE o platbě známek OLYMP a ČSPS

Prosíme o platbu členských známek Olymp a ČSPS.

Známka Olymp:

- 300 Kč - děti do 18 let, studenti do 26 let, důchodci

- 600 kč - ostatní

Známka ČSPS:

- 10 kč - děti mladší 10-ti  let

- 30 kč - děti r. narození 2009

- 100 kč - r. narození 2008 a starší

 

Číslo účtu: 207442359/0800

Variabilní symbol: 31528


Upozornění pro rodiče dětí přípravky I a II.

 
Žádáme rodiče, aby své děti přivedli a po tréninku vyzvedli vždy 10 min. před / po  / tréninku. Není možno se během výuky zdržovat v prostorách recepce bazénu. Využijte místnost ve vrátnici nebo vestibul budovy B, kde je možnost připojení internetu, kávovar, sezení.
Děkujeme za pochopení

 

Hospodářka oddílu bude přítomna každé úterý 16,30 - 17,30 

 

Nadcházející závody

21. - 22. 9. VC Chomutova, plavecká exibice

Partneři

Na činnost mládeže a seniorů našeho oddílu přispívá prostřednictvím sportovních grantů Magistrát hlavního města Prahy, kterému děkujeme! smiley