Velikonoční závody - hodnocení

  • 2. 4. 2019, 17:58

V neděli 31.1. proběhl 51.ročník Velikonočních závodů.
Za zdařilý a bezproblémový průběh děkujeme všem  co se na přípravě podíleli - organizátorům ( členové Olympu Praha ),
sponzorům ( ceny pro vítěze ), rodičům našich plavců ( ceny, příprava občerstvení ). Dík patří i všem mladým plavcům za
předvedené sportovní výkony. Naši plavci si ve většině zaplavali svá osobní maxima. Na stupních vítězů se probojovala
Terka Čermáková 2x2.místo, Dominik Šindelář 2x2.místo a Erik Moskaliev 1x2..místo, 1x3.místo. Gratulujeme.
 
 
 

 

Informace

 

Prosíme rodiče účastníků náboru, aby vyplnili údaje do formuláře zde:
 

INFORMACE o platbě známek OLYMP a ČSPS

Prosíme o platbu členských známek Olymp a ČSPS.

Známka Olymp:

- 300 Kč - děti do 18 let, studenti do 26 let, důchodci

- 600 kč - ostatní

Známka ČSPS:

- 10 kč - děti mladší 10-ti  let

- 30 kč - děti r. narození 2009

- 100 kč - r. narození 2008 a starší

 

Číslo účtu: 207442359/0800

Variabilní symbol: 31528


Upozornění pro rodiče dětí přípravky I a II.

 
Žádáme rodiče, aby své děti přivedli a po tréninku vyzvedli vždy 10 min. před / po  / tréninku. Není možno se během výuky zdržovat v prostorách recepce bazénu. Využijte místnost ve vrátnici nebo vestibul budovy B, kde je možnost připojení internetu, kávovar, sezení.
Děkujeme za pochopení

 

Hospodářka oddílu bude přítomna každé úterý 17-18

 

Partneři

Na činnost mládeže a seniorů našeho oddílu přispívá prostřednictvím sportovních grantů Magistrát hlavního města Prahy, kterému děkujeme! smiley