Jarní cena Prahy - info

  • 8. 4. 2019, 10:08

Sraz : 7,10 před letní šatnou PS Podolí
Rozplavání : 7,45  / 14,30 /
Závody : 9,00 / 15,00 /
S sebou : vlastní zámek na skříňku , startovné / 50% z celkové částky za všechny starty / start 80,- Kč / přinesou děti v obálce se jménem, oddílové oblečení, plavky /r.09 min. 2x /, lehká svačinka včetně nápoje.
Další info : děti r.2009 / plavou vždy první disc. dop. i odpol. programu mohou po odplavání odejít / po domluvě s trenérem /.
Omluvenky do středy 10.4 do 20,00 hod
Informace : vedoucí akce Blanka Listíková 607905677
Přijatí plavci : Bohuslav, Burdová, Bureš, Dolejš Albert, Dolejšová, Hrubantová, Kadlec, Kocábková, Kotová, Krnáč, Lichanec,
Moskalievová, Moskaliev, Pilát Jan, Pilát V, Slámová Jorika, Slámová Tara, Vasilevski, Vavruška, Čermáková, Šindelář, Šindelářová, Štěpánek, Štětina

Informace

 

Prosíme rodiče účastníků náboru, aby vyplnili údaje do formuláře zde:
 

INFORMACE o platbě známek OLYMP a ČSPS

Prosíme o platbu členských známek Olymp a ČSPS.

Známka Olymp:

- 300 Kč - děti do 18 let, studenti do 26 let, důchodci

- 600 kč - ostatní

Známka ČSPS:

- 10 kč - děti mladší 10-ti  let

- 30 kč - děti r. narození 2009

- 100 kč - r. narození 2008 a starší

 

Číslo účtu: 207442359/0800

Variabilní symbol: 31528


Upozornění pro rodiče dětí přípravky I a II.

 
Žádáme rodiče, aby své děti přivedli a po tréninku vyzvedli vždy 10 min. před / po  / tréninku. Není možno se během výuky zdržovat v prostorách recepce bazénu. Využijte místnost ve vrátnici nebo vestibul budovy B, kde je možnost připojení internetu, kávovar, sezení.
Děkujeme za pochopení

 

Hospodářka oddílu bude přítomna každé úterý 17-18

 

Partneři

Na činnost mládeže a seniorů našeho oddílu přispívá prostřednictvím sportovních grantů Magistrát hlavního města Prahy, kterému děkujeme! smiley